Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Zajímali jste se někdy z čeho se skládá váš účet za elektřinu?

Jsme stříháni jak ovce a to způsobem, který by neprošel žádnému soukromému podnikateli – neměl by jediného zákazníka. Proč si to tedy může dovolit polostátní monopol? Protože se jako ovce chováme a necháme si to stříhání líbit s nasazeným šidítkem, že i zde je vytvořeno konkurenční prostředí a můžeme si vybrat od koho si necháme elektřinu dodávat. 

Nejprve malé odbočení.

Nedávno jsem tankoval na Pardubicku u jedné pumpy mě zcela neznámé značky. Nějak jsem nesledoval ukazatel a najedou nebylo zbytí, než u této pumpy zastavit, protože dál bych už dojel jen pár kilometrů. Na světelné tabuli svítila cena 30 Kč za litr naturalu 95. Natankoval jsem 30 litrů a šel k pokladně zaplatit svých 900 korun českých. Obsluha u pokladny mi s úsměvem podává pokladní blok na částku 1429,- Kč. Upozornil jsem tu milou paní, že si mne asi spletla s jiným řidičem, neboť já jsem odebral 30 litrů benzinu a počítadlo na stojanu č. 5 ukazovalo 900 Kč. Mile mi odvětila, že je to opravdu můj účet a že je naprosto v pořádku, což si můžu zkontrolovat na jednotlivých pečlivě vytištěných položkách na účtence. Nevěřícně jsem zíral na pokladní blok. První položce jsem rozuměl i když ne kapitole, pod kterou byla napsána. Nechápal jsem položku druhou a třetí, tedy cenu za značku pumpy a halířovou daň z každého litru, ale vem těch 12 korun čert. Další položky mi ale hlava už nebrala. Zápis na účtence vypadal nějak takhle:

Platby za silový benzin

Reklama

počet jednotek

Kč za jednotku

Základ daně Kč

Množství odebraného benzinu N95

30

30

900

Pevná cena za značku pumpy

30

0,1

3

Daň z benzinu

30

0,3

9

Celkem

 

 

912

 

 

 

 

Regulované platby za dopravu benzinu

počet jednotek

Kč za jednotku

Základ daně Kč

Stálá platba za použití čerpadla

30

3,7

111

Množství odebraného benz. N95

30

0,5

15

Cena za systémové služby

30

2

60

Cena za podporu aut na el. a plyn.poh.

30

3

90

Cena za zúčtování

30

0,1

3

Celkem

 

 

279

 

 

 

 

Základ daně

 

 

1191

DPH 20%

 

 

238,2

Cena vč. DPH

 

 

1429

Ať jsem počítal jak počítal, litr benzínu nevycházel na oněch avizovaných 30 Kč, ale na 47,60. Ptám se sympatické černovlásky, jak tomu mám rozumět. Jednoduše, usmívá se na mne okouzlujícím úsměvem, vzali jsme si příklad z fakturace ČEZ Prodej s.r.o. a dalších dodavatelů elektřiny. Když můžou oni, proč ne my? Ale vy máte na stojanech zcela jinou cenu. Ale pane, na internetu máme ceník kompletní s přesným výpočtem, kde uvádíme vše tak, jak máte na účtence a tamhle na stěně visí toto rozúčtování položek také.

 

Připadá vám tahle historka nemožná? Že by taková pumpa musela rychle zkrachovat? Máte pravdu. Vymyslel jsem si ji, coby ukázku absurdity toho, co si může dovolit při rozúčtování plateb ČEZ Prodej s.r.o. za asistence státu a tedy dělat z odběratelů úplné blbce, aniž by mu cokoliv hrozilo. Jak si ukážeme později, chovají se podle jeho vzoru i ostatní dodavatelé, hrající si na jakési jakoby tržní prostředí v této komoditě a jako ČEZ, i z toho co jim přenechal, stále ještě si přijdou na pár miliard zisků. Kdo je totálně odrbáván tímto polostátním monopolem, je odběratel elektřiny. S výměnou dodavatele elektřiny si taky moc nepomůžete. Liší se od sebe jen nepatrně i přes halasnou reklamu a všichni účtují stejně nemravně klamavým způsobem, jako jsem předvedl výše. Máte-li, díky přímotopům či elektrickému kotli, dvojí sazbu, je vyúčtování ještě větší lahůdkou.

 

O způsob vyúčtování elektřiny jsem se za svůj 22letý život v paneláku příliš nezajímal. Elektřina nebyla velkou položkou a tak jsem vždy akorát jednou za rok zkontroloval je-li přeplatek či nedoplatek a bylo vyřízeno.

Jiná situace nastala, když jsme si splnili s mojí paní životní sen a odešli na venkov do přírody a do vlastního domu. Plyn v obci, kde bydlíme, není a nebude a živit ústřední vytápění domku kotlem na pevná paliva, by nás ani nenapadlo. Prostě hned od začátku nám bylo jasné, že jedinou alternativou pro nás je kotel elektrický v kombinaci s akumulační nádrží a solárními panely, i když jsme věděli, že to není varianta zrovna nejlevnější u vědomí toho, jak zoufale se tento stát chová v energetické politice. Přesto při podpisu smlouvy s dodavatelem ČEZ Prodej s.r.o. nám při tom špatném očekávání nepřišla ta cena při tarifu D45d zas až tak strašná. Nízký tarif: 1,50 Kč a vysoký tarif 1,90 Kč za kWh + 285,- Kč měsíčně za hlavní jistič 25 A. Že jsou to ceny bez DPH jsme se nedočetli. Popravdě řečeno, nás to ani nenapadlo. Dodávku elektřiny jsme považovali za stejný případ, jako když si třeba koupíte právě ten benzín. Nikoho u pumpy nenapadne uvádět ceny bez DPH. Ve smlouvě jsme jiné ceny nenašli. Platili jsme měsíční zálohy a po 11 měsících nám přišlo vyúčtování, kdy jsme na jednotlivé položky v něm hleděli jak Jiřík na své vidění. Místo tedy očekávaných cca 22 950,- Kč, byl náš účet na částku 34586,14 Kč. Ano naše vina, měli jsme si prostudovat podrobně toto rozúčtování na internetu, jak nám bylo řečeno u dodavatele. Takhle vypadal náš účet za odběr elektřiny v období 25.1.2010 – 7.11.2010.

Platby za silovou elektřinu

počet jednotek

Kč za jednotku

Základ daně Kč

Spotřeba elektřiny vysoký tariv (VT)

0,867 MWh

1 883,00

1 632,56

Spotřeba elektřiny nízký tariv (NT)

12,905 MWh

1 443,00

18 621,92

Pevná cena za měsíc

9,459 měs.

40,00

378,36

Daň z elektřiny (VT+NT)

13,772 MWh

28,30

389,75

Celkem

 

 

21 022,59

 

 

 

 

Regulované platby za dopravu elektřiny

počet jednotek

Kč za jednotku

Základ daně Kč

Stálý měsíční plat za příkon 3x25A

9,459

285,00

2 695,82

Spotřeba elektřiny vysoký tariv (VT)

0,867 MWh

244,44

211,93

Spotřeba elektřiny nízký tariv (NT)

12,905 MWh

30,61

395,02

Cena za systémové služby (VT+NT)

13,772 MWh

155,40

2 140,17

Cena na podporu výkupu el. z OZE (VT+NT)

13,772 MWh

166,34

2 290,83

Cena OTE za činnost zúčtování (VT+NT)

13,772 MWh

4,75

65,42

Celkem

 

 

7 799,19

 

 

 

 

Základ daně

 

 

28 821,78

DPH 20%

 

 

5 764,36

Cena vč. DPH

 

 

34 586,14

Klasickým příkladem toho, co znamená nevytvoření skutečně tržního prostředí v této komoditě, jaké vládne třeba v oblasti mobilních telefonů, je položka Regulované platby za dodávku elektřiny. Jak mi bylo vysvětleno, položky určuje Energetický regulační úřad a ČEZ Prodej je nemůže ovlivnit. Proto jsou tyto položky u každého dodavatele víceméně stejné. Co si mám představit pod položkou Systémové služby, za které je mi účtováno 2 140,- Kč a proč hradíme chybné rozhodnutí státu, ohledně odkupu elektřiny z alternativních zdrojů další položkou 2 290, mi slečna z ČEZ Prodej nedokázala uspokojivě vysvětlit.  Je to zřejmě trest za to, že jsme všichni dopustili, a stále jako ovce při stříhání držíme, aby se tento stát, 21 let po velkém třesku, choval ve výrobě a distribuci elektřiny jak nám předvádí. A čím víc elektřiny odeberete, tím větší pokutu zaplatíte za to, že ČEZ musí vykupovat elektřinu z alternativních zdrojů. V tržním prostředí absurdní, nepředstavitelné a nemorální. Mimochodem vzpomínáte si, jak byly kritizovány cestovní kanceláře, když se v cenách zájezdů chovaly jako polostátní monopol ČEZ, kdy měly plno skrytých položek, které se turista dozvěděl až na letišti? Kolik lidí se v té zněti položek vyzná? S telefonním operátorem bychom rychle vyběhli, kdyby nám účtoval navíc položku za dodání signálu, za systémové služby, zdanil znovu každou minutu hovoru apod.

Co s tím?

Přechod k tzv. konkurenci, jak jsem psal výše, mnoho neřeší. Vyplnil jsem si tabulku porovnání jednotlivých dodavatelů na webu ERÚ, jak by vypadalo účtování za stejných podmínek odběru, které máme nyní u současného dodavatele. Vyjelo mi 11 dalších dodavatelů, u kterých bychom ušetřili, považte, od 144,- do 1768,- Kč za rok! Abych byl objektivní mohl bych u pěti voleb dopadnout hůře a zaplatit více v rozmezí od 216,- do 3436,- Kč za rok. Přímo ďábelské konkurenční mámení. Jistě uznáte, že pokud někdo nedá jen na reklamu: „Neplaťte více, než musíte, u nás ušetříte“, a pořádně si nabídky porovná, tak se mu nevyplatí kvůli úspoře nejvíce 147,- Kč měsíčně, měnit dodavatele.

Tohle bezostyšné stříhání ovcí může zastavit jedině důsledné zavedení konkurenčního prostředí. To by ale stát, ČEZ, a další jakoby konkurenční firmy, přišly o své miliardové zisky a manažéři o stotisícové platy, které mají z tohoto nehorázného stříhání oveček. Zřejmě většině nevadí, že ceny za elektřinu jsou u nás jedny z nejdražších v EU a ještě podraží a že v zahraničí zákazník za elektřinu koupenou od nás, zaplatí méně, než tuzozemec z jehož daní byly elektrárny tohoto státu vybudovány.

Výsledek této politiky je, že v zimě jsou městečka a obce zamořené kouřem z topení pevnými palivy a vším možným, co se do kotle přihodí, protože tohle topení lidi pořád vyjde o dost levněji než elektřina a plyn. Vrátili jsme se tak o 50 let zpět, ne-li o víc.

Tak snad, alespoň pro nás žijících v rodinných domech, by mohlo přijít za pár let toto řešení, kdy se zcela odstřihneme od přívodu elektřiny. Stát by se ale v tomto případě musel chovat jako Japonsko!

Částečně k tématu:

Atomový vědec a hnědé košile

Protestní prohlášení k rozhodnutí ČEPS, a.s.

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama