Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Slon v porcelánu a medvědí služba

     Ano toto jsou klasická přirovnání k činnosti, která udělá značné škody a to většinou ve věci, které chce pomoci, ale tu pomoc dělá jaksi velmi, velmi nešikovně. Takovou medvědí službou případné restauraci monarchie u nás, je již mnoho let konání Koruny české - monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Voliči politiku KČ každý rok ohodnotí tím, že její volební výsledky jsou hluboko pod statistickou chybou.

     Medvědí služba KČ nestačila a tak si vyzkoušela ještě toho slona v porcelánu a přidala k tomu absolutně neředěnou dávku devótnosti, doplněnou elementární ztrátou i posledních zbytků politické soudnosti. Slyšeli jste již nebo četli, že zemřel náš císař a král Otta? Ne, kde že by se vzal v republice? Že se k vám doneslo akorát to, že 4. 7. 2011 zemřel Otto von Habsburk, jinak velmi zajímavý Evropský politik. Koruna česká je jiného názoru, jak si můžete níže přečíst v jejím kondolenčním dopisu, který jsem doslovně převzal z webu KČ ZDE. Upozorňuji vás, že opravdu budete číst text napsaný v tomto měsíci, tedy v roce 2011 ačkoliv nezasvěcený čtenář by jeho vznik zařadil někam před rok 1918! Ponechal jsem ho kompletně tak, jak byl napsán i s těmi chybně používanými mezerami před a za interpunkcí a u závorek.

Kondolenční dopis hlavě habsbursko-lotrinské dynastie  

Vaše Císařská a Královská Výsosti,

Reklama

                                  s hlubokým zármutkem , avšak zároveň s hlubokou vděčností za dar naplněného, požehnaného a plodného života jsme přijali zprávu o skonu Vašeho vznešeného otce, našeho císaře a krále Otty. Dovolujeme si vyslovit Vám i celému Arcidomu svoji nejhlubší účast. Nikdy nezapomeneme na svého panovníka a zároveň na jednoho z největších Evropanů 20.století. Vyprošujeme u Hospodina pokoj a spásu jeho duši, a prosíme Ho zároveň, aby odpustil jednotlivcům, skupinám i celým národům, kteří jeho blahoslaveného otce, Vašeho děda, zradili a vyhnali. Prosíme také Boha, aby odpustil těm, kteří právo na domov dlouhá léta upírali i Vašemu zvěčnělému otci a kteří blahodárné panování Vašeho Arcidomu ve svých zemích po desetiletí nevděčně desinterpretovali,hanobili a démonizovali.

Modleme se: Dobrotivý Bože, na přímluvy blahoslaveného císaře a krále Karla, přijmi ve svém království duši svého služebníka, císaře rakouského,krále českého,markraběte moravského, vévody slezského et.etc. Otty.

Requiescat in pace ! Viribus unitis !

Václav Srb, předseda Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska )

     Pokud patříte k potomkům jednotlivců, skupin či celých národů, kteří blahoslaveného otce Otty Habsburka-Lotringena vyhnali, můžete od nynějška o něco klidněji spát, protože KČ za vaše předky i za vás orodovala u blahoslaveného Karla za odpuštění. Na odpuštění mají naději i ti, kteří panování habsbursko-lotrinského Arcidomu ve svých zemích po desetiletí nevděčně desinterpretovali, hanobili a démonizovali. KČ za ně poprosila Boha, aby jim odpustil. 
     Také máte neodbytný pocit, že se formou své kondolence KČ velmi přiblížila v příštích volbách k tomu, aby zasedla ve sněmovně a mohla tak mnohem lépe pracovat na restauraci monarchie a návratu Habsburk-lotringenů na český trůn?
     Pojďme ale vyklouznout z této podivné kazajky devótně ortodoxních  vyznavačů ráje na zemi, který svým národům přinášel habsbursko-lotrinský arcidům (kolika z vás asi ještě něco řekne toto archaické označení) a přečtěte si ZDE poněkud současnější hodnocení velkého Evropana a politika Otty Habsburka, jemuž přeji lehké spočinutí a pozůstalým upřímnou soustrast. 
     Závěrem bych chtěl podotknout, že jsem se nikdy nestavil na stranu Palackého a mistra Jiráska (snad vyjma dětských let), že panování Habsburků u nás byla doba temna a jsem přesvědčený o tom, že tato dynastie přinesla jak naší zemi, tak i Evropě mnoho dobrého. Je však i dost důvodů, proč se na některá údobí její vlády v Zemích koruny české, nevzpomíná zrovna s nostalgickou slzou v oku po vzoru Koruny české.

 
Otto von Habsburk (foto Google)

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama