Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Malý předvolební exkurs do historie

Historie je mnohdy učitelkou života. Jen kdyby lidé chtěli občas na tuto paní učitelku dát, vyhnuli by se tak mnohým průšvihům.

V předvolební kampani před námi defiluje spousta jmen, která chtějí jednotlivé strany prostrkat do parlamentu a totéž budeme ještě na podzim zažívat u voleb komunálních. Jednotliví poslanci či poslankyně a zastupitelé, kteří budou nakonec zvoleni, by své zvolení neměli brát jako vítězství ve sportovním turnaji, ale především jako službu občanům, kterou se uvolili na svá bedra přijmout. Možná by neškodilo, a mohlo být pro jejich práci příkladem, pokud by se seznámili s tím, jak takovouto službu vnímali například konšelé v Kutné Hoře v 16. století. Pravidla chování při vykonávání služby obci zde vypsali do takzvané Konšelské desky, která visí před vstupem do Královské audienční síně Vlašského dvora. Tato nádherně vyzdobená síň s velkou historii dnes slouží také jako zasedací místnost pro zastupitele Městského úřadu Kutné Hory.

DFTS9808a.jpg 

Nápis na desce je v latině, ale vzhledem k tomu, že v řadách čtenářů nebude zřejmě mnoho těch, kteří by tento jazyk ovládali, a ze snímku nápis stejně není moc čitelný, tak přikládám překlad textu do češtiny.

Reklama

 

Kdokoliv jsa v radě sem za úřadem vstupuješ,

před těmito dveřmi soukromé své náruživosti odlož:

hněv, násilnictví, zášti, přátelství, pochlebenství.

Obci své osobní starosti podrob,

neboť jakou měrou tu jiným spravedlnost neb křivdu učiníš,

tou i tobě na božím soudě odplatu očekávati a snášeti bude.

Leta páně 1595

 

Co myslíte, neměl by tento text být vytesán do mramoru a zavěšen v senátu i v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky a vlastně na každém Městském i obecním úřadu?

Vedle zmíněné Kutné Hory znám ještě tři místa, kde dospěli k názoru, že text Konšelské desky z Vlašského dvora je inspirativní a zavěsili si jej na chodbě před zasedacími sály. Je to budova OSN v Ženevě a v New Yorku (hle, i morální zásady v řízení obce mohou být dobrým vývozním artiklem) a budova místního úřadu obce Břasy u Rokycan. Zde na mramor neměli a tak text vytiskli na papír a umístili do pěkného rámu pod sklo. Zda se podle těchto pravidel řídí, mi není známo. Zda jich dbá OSN, rovněž ne, ale i snaha a dobrá vůle se počítají.

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama