Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Karlův most není dílem toliko lidským

Na můj článek Karlův most v opravě? reagovala Phdr. Vladimíra Koubová-Eidernová. V Textu, který mi poslala, se velmi zajímavým způsobem zamýšlí nad symbolikou Karlova mostu a jak je nutné přistupovat k této památkové ikoně. Text považuji za natolik závažný, že jej v citaci uvedu celý. Inženýrům stavařům nedoporučuji ani vstupovat! Úvaha doktorky Koubové-Eidernové, obsahuje naprosto neměřitelné duchovní pojmy a je tedy mimo jakékoliv chápání většiny zmíněných inženýrů. Smutné ovšem je, že i mimo chápání většiny památkářů z NPÚ a z pražského magistrátu, kteří dopustili, aby tato jedinečná památka byla ničena ve své autenticitě.

Pražský kamenný most byl v dobách, kdy jsme ještě patřili do Evropy – zdůrazňuji přitom, že až do konce 18. století byla Evropa označována jako „křesťanstvo“*) – samozřejmou součástí Posvátných míst královského hlavního města.**)  Taková stavební díla lze i z hlediska „věd“ zvaných nejvýstižněji scienties morales nahlížet jako případ „ikonické inkarnace Slova.“***)

Nelze tedy – zvlášť jsme-li Evropany v kořenném smyslu, a to přece do určité míry jsme****) – vyloučit, že taková díla jsou obdobou divotvorných ikon. A to jsou také všechny prohlášené i neprohlášené – tímto způsobem, jako posvátné – prožívané památky. Nelze vyloučit, že jsou nadány „dynamis,“ grácií, charis – milostnou zpřítomňovací silou – schopností zjednávat ve světě místo mimosvětnému. Děje se tak příznačně krásou a autentičností. Ikony, stejně jako relikvie např. Kristovy Pašije, byly dotýkány utrpením – těžkou tvořivou prací při svém vzniku, přijetím zkušenosti, že žádné vážně míněné lidské dílo není dílem toliko lidským, že v posledku je vytvořeno a dokončeno jako „dar“- obraz spadlý z nebe. 

S těžkou tvořivou prací (nikoli pouze inženýrskou, živnostenskou technikou, nýbrž především s poesií a modlitbou, s trpělivým a sebezapomenutým hledáním dechu Ducha), je spojena též jakákoli možnost restaurování takových děl. Restaurování je znovuustavením daného předmětu ve smyslu jeho znovuustavení jakožto ve hmotě vyjádřené osy neviditelného (mimosvětného) duchovního universa. 

Tak jedině proto, že je ikonou, je například Praha – s Karlovým mostem na prvním místě – cílem poutí, nyní nazývaných „turistikou.“ Kdo nechá zničit autentičnost a krásu ikony, jejímž je pouhým správcem,*****) vystavuje se nebezpečí, že se k ní přestane putovat, protože ikona ztratí svou divotvornost.

Reklama

otresna_prace.jpg 

"Restaurace" kamenného zábradlí. Historické zdivo je pokecáno
stékající maltou z již "hotového" zábradlí! 
Ukázka řemeslné zručnosti, pečlivosti a úctě k památce!
 

To, co je nabízeno a prodáváno turistům nejsou totiž jídla, nápoje a postele, ale právě prožitek, zážitek „magie Prahy“ jak se říká. Proces ubývání poutí už začal: podle statistických údajů turistika už Praze – Magistrátu – vynáší méně.

Pokračování v tomto trendu ohrožuje nejenom ekonomické zájmy České republiky, ale oslabuje její duchovní sféru


       * Údaj lze ověřit např. u Dušana Třeštíka.
    ** Srovnej Fr. Ekert. 
   ***
Dovolávám se například autority kardinála  Christopha von Schoenborn,
         podobně  znalec spirituality křesťanského Východu český jezuita Tomáš Špidlík.
  **** Srovnejme projevy při volbě presidenta republiky.
***** Např. Národní památkový ústav či pražský magistrát. 

Vladimíra Koubová-Eidernová
Historička umění, publicistka, emeritní ředitelka odboru památkové péče
na Ministerstvu kultury České republiky.
 

Z autorské činnosti (výběrem):

Slovo, ostatek, ikona – Idea České státnosti na prahu třetího tisíciletí (K možnostem interpretace Svatováclavské kaple) 
Architekt 1/2000, str. 3-8, Potíže s rájem pro všechny – Pražský pomník obětem komunismu jako krajinně ikonologický úkaz. 
Architekt 8/2002, str. 20-21, Patron zářící nepřítomnosti. K tisícíletí svatovojtešské ikonografie. 
Architekt 23/1997, str. 35-36, Posvátná krajina 
Architekt 1/2001, str. 22-27,  Obec a půvab 
Architekt 4-5/1997, str. 51-52 – Jan Blažej Santini-Aichel, dtto, str. 53-54

 

Použié foto:
Martin Pavala
  

Související články: 
Karlův most v opravě ; Karlův most v opravě? ; Na tom pražským mostě ; Karlův most se opravuje špatně


A na konec jednu perlu.  Student 3. ročníku práv Jiří Skalský podává k obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh předběžného opatření k okamžitému zastavení prací na rekonstrukci Karlova mostu.  Více zde.


Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama