Reklama
 
Blog | Pavel P. Ries

Bude svět muslimský? – (Doplnění z 1. 8. 2009)

K tolik kritizovanému vyjádření KDU ČSL k postavení mešity v Brně a k diskusi pod článkem Václava Zemana jsem přepsal komentář z videa na You Tube. Ono takto napsané, mají informace sdělované ve videu ještě větší sílu. (Na konec diskuse: >>>)

SVĚT SE MĚNÍ
SVĚTOVÁ KULTURA,
ODKAZ NAŠIM DĚTEM,
BUDE NAPROSTO ODLIŠNÁ, OPROTI TÉ, CO ZNÁME DNES.
BUDETE SVĚDKY MĚNÍCÍ SE DEMOGRAFIE SVĚTA. 

Z výzkumu vyplynulo, že k udržení jedné kultury po více jak 25 let musí být porodnost vyšší než 2.11 dětí na rodinu. Cokoliv menšího bude znamenat populační úpadek kultury. Z historického hlediska se žádná kultura nedokáže udržet s 1.9 dítěte na rodinu, porodnost 1.3 dítěte, kultura nemůže přežít, jelikož je k obnově potřeba 80 – 100 let, a neexistuje zde žádný finanční plán, jak kulturu udržet během této doby.

Reklama

Jinak řečeno, pokud dva páry rodičů mají po jednom dítěti a ti mají opět pouze jedno dítě a pokud i toto dítě má pouze jedno dítě, tak nám vyplyne, že zůstane pouze ¼ vnoučat, než prarodičů. Pokud by se v roce 2006 narodil jen 1 milion dětí, je obtížné v roce 2026 najít 2 miliony pracovních sil mezi dospělými. S úbytkem populace ubývá i původní kultury. V roce 2007 byla porodnost následující:

Francie
1.8
Anglie
1.6
Česká republika
1.4
Řecko
1.3
Německo
1.3
Itálie
1.2
Španělsko
1.1

A celkový pohled na Evropskou unii složenou z 27 států? Porodnost téměř 1.38! Jednoduše řečeno, nemožné nastalou situaci zachránit a původní evropská kultura vymírá. V období několika let Evropa jak ji známe, nebude existovat.

Mladá populace Evropy však neklesá.
Proč?
Důvodem je Islámská imigrace.

Od roku 1990 ze všech populací, které vzrůstají v Evropě,
islámští imigranti tvoří 90% většinu.

Francie
Původní Francouzi 1.8 dítěte na rodinu x muslimové 8.1 dítěte na rodinu! V tomto suverénním státě s jednou z největších křesťanských populací na světě, je v současné době více mešit, než kostelů. 30% dětí ve věku 20 a méně jsou Islamisté. Ve větších městech jako jsou Marseille, Nice a Paříž se toto číslo mění na 45%. V roce 2027 bude jeden z pěti Francouzů muslim. Do 39 let se Francie stane islamistickou zemí.

Velká Británie
V minulých třiceti letech muslimská populace ve Velké Británii vzrostla z 82 000 na současných 2.5 milionu, což je více jak 30-ti násobný nárůst. Je zde také přes 1000 mešit, mnohé z nich byly původně kostely.

Nizozemí
50% všech novorozenců tvoří muslimové. Během patnácti let bude polovina populace Nizozemí tvořena muslimy.

Rusko
Více jak 23 milionů muslimů, to je – jeden z pěti obyvatel, 40% ruské armády budou islamisté. Pouze v průběhu několika let.

Belgie
25% veškeré populace jsou muslimové, 50% novorozeňat muslimové. Belgická vláda uvedla, že v roce 2025 1/3 evropských dětí se narodí do muslimských rodin. Zbývá pouze 17 let!

Německá vláda byla první, která promluvila o této věci veřejně a v nedávné době uvedla:
„Úpadek (německé) populace nemůže být zastaven. Je to jako otáčející se spirála, která nedokáže změnit směr. Německo se stane muslimským státem v roce 2050.“

Muammar al-Gaddafi, libyjský vůdce řekl:
„Jsou zde znamení, že Alláh daruje vítězství islámu v Evropě bez mečů, bez zbraní, bez dobývání. Nepotřebujeme terorismus, nepotřebujeme sebevražedné atentátníky. 50 a více milionů muslimů v Evropě změní Evropu v muslimský kontinent v příštích pár desetiletích.“

V současné době žije v Evropě
52 milionů muslimů.
Německá vláda očekává zdvojnásobení během příštích dvaceti let na
104 milionů.

V Severní Americe je situace podobná.

Kanada
Porodnost v Kanadě je na č. 1.6, k udržení kultury je však potřeba 2.11. Islám je v současnosti nejrychleji vzrůstající náboženství. Mezi roky 2001 – 2006 kanadská populace vzrostla o 1.6 milionu obyvatel, z toho 1.2 imigrantů.

USA
Porodnost 1.6, pokud přičteme Latinoameričany, dostaneme 2.11, což je požadováno pro udržení kultury. V roce 1970 zde bylo 100 000 muslimů, v roce 2008 již 9 milionů!

Svět se mění. Je čas se probudit.

Před čtyřmi lety se 24 muslimských organizací sešlo v Chicagu k zasedání a v zápisu jsou zaznamenány podrobnosti o plánovaném nástupu islámu v USA. Od novin, přes politiku, školský systém až do dalších důležitých prvků americké společnosti. Zasedající pronesli:
„Musíme se připravit na realitu, že za 30 let zde bude přes 50 milionů muslimů, žijících na území USA. Svět, ve kterém žijeme, není tím světem, ve kterém budou vyrůstat naše děti a naše vnoučata.“

Katolická církev uvedla:
„Islám se stane rovnocenným partnerem.“

Studie ukazují,
že v průběhu 5 – 7 let se islám stane
dominantním náboženstvím ve světě.

Je na nás učinit další krok…

Názor nepodepsaného překladatele komentáře ve videu do češtiny:
S narůstajícím množstvím muslimů naroste i jejich vliv v zemi.
Poté u nás začne platit islámský zákon.
Začne zde platit naprosto jiný řád.
Nejvíce mne znepokojuje situace kolem postavení žen v islámské společnosti. Dokonce i v Koránu je napsáno: „Bijte je!“
Pokud má žena jiný názor, zbít ji?! Nesmysl.

**

Tolik tedy komentář k videu, u kterého není uvedeno, kdo jej vyrobil a kde bral uvedené informace. Pokud jsou ale čísla pravdivá (přidal jsem porodnost u nás v r. 2007 a nijak se od uvedených čísel jinde moc neliší), pak ve světle toho, co z nich vyplývá, je třeba nahlížet na vyjádření KDU ČSL v poněkud jiném světle. Nad diskusí pod článkem se musí muslimové usmívat a vzývat Alláha, jak dobře zařídil, že pro ně pracují ti evropští demokraté.

Co ale dělat? Turecké armádě se dalo čelit vojensky, a to třeba i mnohonásobné přesile, pokud slabší strana měla lepší zbraně, strategii či vojevůdce a víru. S vyšší porodností se ale dá bojovat snad jen stejně velkou či větší. Při skóre 1.38 : 8.1 je to nemožné uhrát i na plichtu. Umíte si představit běžnou českou, francouzskou či německou rodinu, jak jí tvoří 9 dětí? I kdyby to tak ode dneška bylo, je již pozdě vyhrát tento zápas na straně udržitelnosti původní populace. Prostě jsme si do bran pustili multikulturního Trojského koně, z jehož útrob nelezou vojáci, ale nekončící řada dětí, která bude fungovat mnohem spolehlivěji než jakákoliv armáda. Evropu a velkou část světa tedy čeká osud Troje.

Pokud jsou tedy ony údaje správné, pak to vypadá, že se křesťanský Bůh na křesťany nějak naštval, předal to tu Alláhovi a vzal si dovolenou či zmizel někde v jiné galaxii. No, nám Čechům ale zřejmě nic nehrozí. Možná budeme zachránci Evropy a světa. Dokázali jsme rozložit každý režim, i když, pravda, u Habsburků nám to trvalo 300 let. Že bychom, ale dokázali mít 10 dětí na rodinu? To asi těžko. Zakoupíme tedy Korán do každé rodiny, a smějící se bestie v nás budou předstírat na venek pravověrnost a uvnitř pracovat na rozkladu pevné víry muslimů. A pak?. Inu, jednu asimilaci z pohanských Slovanů v křesťany jsme již prodělali a přežili, třeba přežijeme i přerod v muslimy. Horší to budou mít ovšem české feministky. Kdejaký český macho možná i přivítá, slepou poslušnost ženy a možné mnohoženství. Notoričtí žárlivci, pak její zahalení a občasné zbití. To mnozí už teď stejně dělají.

Ale bez vtipkování, při úvaze o pravdivosti čísel a závěrů z nich plynoucích, mi není zrovna moc dobře na těle a na duši a humor mi dochází. No, já jsem to neblahé skóre, spolu s panem Sikorou a ještě s několika málo dalšími v ČR alespoň trochu vylepšil. Obávám se ale, že mí tři synové a jedna dcera vývoj nezvrátí. Že by pomohli Romové, jako v USA Latinoameričané? Ti ale odsud odcházejí. 

Pokud byste si chtěli vše zopakovat přímo ze zdroje, tady je odkaz na ono video. Je pod nim i rozsáhlá diskuse.

Protože se nad zveřejněním tohoto článku strhl velký povyk, chtěl bych na doplnění dodat a zdůraznit, že i můj poslední odstavec platí za předpokladu, že uvedená čísla ve videu mají nějaký reálný podklad. 

Z diskuse vyplynuly mnohé relevantní připomínky, z nichž za nejzajímavější považuji odkaz na stránky, které s uvedeným videem polemizují a podrobně v něm uvedená čísla rozebírají. Jsou, ale pouze v angličtině, což si myslím, že většině čtenářů nebude dělat potíže. Odkaz je ZDE.  

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama